Skip to main content
مجله shut

مجله shut

مطالب آموزشی با موضوع عکس و عکاسی

سرعت شاتر یعنی چه ?

بسم الله الرحمن الرحیم

شاتر Shutter دریچه ای است که در زمان عکس برداری باز می‌شود تا نور به فیلم (در دوربین های آنالوگ)
یا حسگر (در دوربین های دیجیتال) برسد.

سرعت باز و بسته شدن شاتر برابر با فرصتی است که فیلم یا حسگر برای دریافت نور دارند، اگر سرعت باز و بسته شدن شاتر کند باشد نور زیادی به فیلم یا حسگر میرسد در این حالت اگر سوژه در حال حرکت باشد عکس تار میشود زیرا نور سوژه به حرکت در می‌آید و مرز بندی های تصویر محو میشود.


مدیر سایتLess than 1 minuteآموزشیشاترسرعت شاترشاتر چیست ?
سایت معرفی رنگ ها

بسم الله الرحمن الرحیم


مدیر سایتLess than 1 minuteگوناگوناسم رنگ هامعرفی رنگ هااسامی رنگ ها